Món Futur

Com afectarà la revolució BitCoin, la Blockchain, al futur dels Estats Nació.

Aquesta pregunta és la que tracta de respondre Tomás Pueyo de Uncharted Territories en aquest interessantíssim article:

INTRO:

És 2050. El govern no pot pagar els seus deutes.
No paga la jubilació. No paga la desocupació.
Els hospitals congelen les seues operacions. Es formen files d’ancians a les portes dels ambulatoris. No els atén ningú. Els metges s’han anat al privat per a poder menjar. Els que més sort tenen s’han anat a l’estranger.
Hi ha un pànic bancari. Els bancs amb massa euros o dòlars s’estan col·lapsant.
Els governs amb massa deute estatunidenc o europea tampoc poden pagar els seus deutes.
Aquells amb els seus estalvis en dòlars o euros els veuen esvair-se. Ja no valen res. Contemplen les últimes dècades de la seua vida amb angoixa.

Què va succeir?

Internet i Blockchain.

Cada vegada que s’inventa una nova tecnologia d’informació, les nostres estructures de poder canvien.

La parla va aparéixer l’aparició de prefectures.
L’escriptura va aparéixer l’aparició de regnes, imperis i esglésies.
La impremta va reemplaçar a l’Església Catòlica i al feudalisme amb l’estat-nació.
La premsa i les retransmissions —ràdio, televisió— van fer viable el totalitarisme en permetre la transmissió eficient de propaganda.

Aquesta vegada, no tenim una, sinó dues noves tecnologies de la informació: Internet i Blockchain. Com afebliran a l’estat-nació?

per Tomás Pueyo

Enllaços:

Suma Positiva (Samuel Gil)
https://www.sumapositiva.com/p/fin-estados-nacion