Entren vostés en pànic… una vegada més

2022, BTC i la inflació

Els Acords de Bretton Woods van acabar amb el famós patró or que lligava la capacitat d’un Estat d’imprimir moneda a les reserves d’or en el seu banc central.

Després de Bretton Woods van aparéixer les crisis d’inflació, els EUA i els altres Estats es van llançar a imprimir moneda sense fi. La crisi del petroli va nàixer perquè un dòlar feble reduïa greument els guanys dels països productors de petroli. Això va portar a la formació d’un cartell (OPEP) i a la dràstica reducció de la producció i a l’augment exponencial del preu. La crisi de les «punt.com» va sorgir de les injeccions massives de diners que van acabar en mans de especuladors que apostaven per sectors d’alt risc (potencial futur, ara res). La crisi immobiliària…. etc, etc… i la pròxima és la de les criptomonedes?

La veritat és que la inflació no sempre és “un fenomen monetari”. Friedman es va equivocar reduint un tema tan complex a una sola variable. En efecte, les causes de la inflació són multifactorials. Tenim inflació per una alça de la demanda, inflació per una retallada d’oferta, inflació per un excés de moneda en circulació, inflació per augment dels costos i fins i tot, podem tindre inflació per desconfiança. Això ocorre quan no hi ha confiança en les polítiques econòmiques i els preus augmenten perquè es pensa que els preus augmentaran en el futur.

Ara estem davant augments de la demanda, una gran crisi logística i un enorme excés de moneda en circulació. Això està disparant la inflació. La conseqüència serà elevar la rendibilitat dels Bons, assecar els mercats de diners ficticis… però funcionarà una altra vegada?

Les alternatives estan servides i només hi ha tres a la vista:

a) BitCoin reserva de valor

b) BitCoin moneda d’intercanvi i consolidació d’una nova economia

c) Crisi massiva de les criptomonedes.

Aquest any 2022 promet grans anuncis:

  • altres variants del virus fins a arribar a Sigma?
  • la resistència de BitCoin a l’era inlacionaria?

La qüestió es; el desafiament de BitCoin a les polítiques monetàries basades en la inflació triomfarà o tindrem 100 anys més d’empobriment?

Links:

*Inflació i Bitcoin: Per què tant de malentés?

*El crash de Nixon, inflació i Bitcoin.