Taller Lightning

Aquesta pàgina té com a objectiu ajudar les persones a comprendre una mica més sobre la mecànica de Lightning i com interactua amb la xarxa Bitcoin subjacent. El nostre objectiu és aconseguir això utilitzant una terminologia simple i sense aprofundir massa en els aspectes tècnics.